mokinys

mokinys
mokinỹs, -ė̃ (3a), (3b) NdŽ 1. kas mokosi mokykloje: Visus mókinius šiandie anksčiau paleido Nm. Vidurinės mokyklos mokinỹs . Kurs mokos mokslą, tas mokinỹs J. Toj mokykloj būta daug visokių mokiniukų J.Jabl. Toks uždavinys išspręsti sunku bus ne tiktai vaikui, silpnam dar mokinėliui, bet ir jo mokytojui J.Jabl. 2. Kp kas mokosi kokio nors darbo, amato (ppr. pas meistrą): Žiūrėk, išmokyk savo mókinį gerai siūti Nm. Jis da tebėr mokinys J.Jabl.J.Jabl mokomas, pratinamas dirbti gyvulys: Jautis dar tas mokinỹs, t. y. jį mokina arti J. Mūs šitie jautukai dar tik mokiniaĩ Šn. 3. kieno nors mokslo, teorijos, pažiūrų sekėjas: Leninas ir jo mokiniai praturtino marksistinę teoriją nauju patyrimu naujomis proletariato klasinės kovos sąlygomis (sov.) .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mokinys — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmuo, kuris iš ko nors mokosi, pvz., muzikos mokytojo mokinys, traktorininko, artojo, kalvio mokinys. Jis perima iš mokytojo patirtį. Mokiniais vadinami ir asmenys, besimokantys profesinio mokymo įstaigoje… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokinys — mokinỹs, mokinė̃ dkt. Gẽras mókytojas ger̃bia ir mýli mókinius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mokinys — statusas Aprobuotas sritis saugaus eismo priežiūra apibrėžtis Asmuo, kuris nustatyta tvarka mokosi vairuoti transporto priemonę. šaltinis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokinys — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Asmuo, kuris mokosi. atitikmenys: angl. pupil šaltinis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38 1804) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokinys — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Asmuo, siekiantis žinių ir gebėjimų formaliojo bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigoje arba įmonėje. Aukštojoje mokykloje – studentas. atitikmenys: angl. pupil; student pranc. élève, m;… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • specialiųjų poreikių mokinys — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokinys, kurio galimybės mokytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų. atitikmenys: angl. pupil with special needs; special needs pupil; special… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • jojikas mokinys — statusas Aprobuotas sritis žirgų sportas apibrėžtis Besimokantis joti asmuo nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, įrašytas į jojikų mokinių, kuriems leidžiama joti ristūnų lenktynėse, sąrašą. atitikmenys: pranc. monteur en qualité d’apprenti, m… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vadeliotojas mokinys — statusas Aprobuotas sritis žirgų sportas apibrėžtis Besimokantis vadelioti asmuo nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, įrašytas į vadeliotojų mokinių, kuriems leidžiama vadelioti ristūnų lenktynėse, sąrašą. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Schüler — mokinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmuo, kuris iš ko nors mokosi, pvz., muzikos mokytojo mokinys, traktorininko, artojo, kalvio mokinys. Jis perima iš mokytojo patirtį. Mokiniais vadinami ir asmenys, besimokantys profesinio mokymo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pupil — mokinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmuo, kuris iš ko nors mokosi, pvz., muzikos mokytojo mokinys, traktorininko, artojo, kalvio mokinys. Jis perima iš mokytojo patirtį. Mokiniais vadinami ir asmenys, besimokantys profesinio mokymo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”